Bioraznolikost

U kontekstu REC-ove dugoročne posvećenosti zaštiti bioraznolikosti, aktivnosti ovog tematskog područja usredotočuju se na komunikacije i informiranje. REC-ova Mreža ureda aktivno promovira sudjelovanje javnosti i pruža pomoć u određivanju i upravljanju teritorijima i mjestima s prirodnim vrijednostima, na primjer provedba projekata prekograničnih prirodnih resursa i Natura 2000. Tematsko područje također doprinosi oblikovanju i provedbi lokalnih, nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa zaštite prirode. Poseban naglasak daje se aktivnostima koje podržavaju razvoj ruralnih područja na način koji koristi i ljudskoj populaciji i prirodi, kao što su branding projekti i izgradnja kapaciteta za lokalne dionike u području održive poljoprivrede i turizma.

Ciljevi

Uzastopni izazov za tematsko područje je daljnji razvoj REC-ovog međunarodnog profila kao centar kompetencije u području komunikacija, facilitacije i edukacije o biološkoj raznolikosti i održivog korištenja prirodnih resursa, a da pritom zadrži svoje sudjelovanje i umrežavanje u odnosu na ključne inicijative (npr. inicijativa EU, a Crno more, Zeleni pojas i inicijative dinarskog luka).

Specifični ciljevi su:

 • promicanje integracije biološke raznolikosti i pitanja održivog korištenja u obrazovanju i ruralnom razvoju na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • provođenje terenskog iskustva u nove europske inicijative biološke raznolikosti i zakonodavstva (nakon 2013);
 • proširiti lokalnu podršku za proglašenje i pravilno upravljanje novih zaštićenih područja, odnosno promicanjem REC brand-a “Obrazovanje za Naturu 2000″;
 • jačanje uloge ruralnih zajednica u upravljanju područjima bogatim biološkom raznolikošću, uključujući zaštićena područja i Natura 2000, te
 • jačati suradnju i razmjenu znanja među REC-ovim uredima za relevantna pitanja bioraznolikosti.

Aktivnosti

U skladu s tradicionalnom REC ulogom, metodologija  rada tematskog područja temelji se na olakšavanju komunikacije i razmjeni iskustava kako bi se postigao konsenzus među različitim interesima i razvojnim ciljevima, kao i izgradnji kapaciteta relevantnih dionika kroz obuku, publikacije, studije, programe razmjena i događanja. Ključne aktivnosti tematskog područja uključuju:

Bioraznolikost

 • Provedba kampanja za podizanje svijesti i podršku učinkovitoj komunikaciji s dionicima i lokalnim zajednicama kako bi poboljšali svoje razumijevanje i sudjelovanje u upravljanju teritorijima, staništima i vrstama.
 • Pomoć u utvrđivanju svojstva zaštićenih područja (uključujući i Natura 2000) i podršku razvoju i evaluaciji planova upravljanja, zaštite prirode aktivnosti i sl.
 • Pomoć u provedbi nacionalnih i relevantnih međunarodnih (npr. EZ-a) propisima zaštite prirode i podržavanje odgovarajuće tekuće politike procesa i provedbi međunarodnih konvencija.

Održiva poljoprivreda

 • Promicanje i podržavanje integracije zaštite okoliša i očuvanja prirode odnosi se na nacionalne i međunarodne poljoprivredne politike.
 • Pomoć za izgradnju kapaciteta lokalnih dionika u odnosu na održivu poljoprivredu (organske poljoprivrede i ekološke poljoprivredne prakse / proizvodne metode).

Održivi turizam

 • Podrška razvoju strategije održivog turizma i marketing turističkih proizvoda.
 • Pomoć u razvoju planova i ekološki prihvatljivih turističkih proizvoda, pratećim djelatnostima upravljanja posjetiteljima, obrazovanja i komunikacija, te izgradnji kapaciteta za brendiranje proizvoda iz zaštićenih područja.

Komentari su zatvoreni.