Osposobljavanje lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i Makedoniji o okolišnom zakonodavstvu Europske unije

O provoditeljima projekta

Međunarodni projektni tim koji provodi aktivnosti ovog projekta sastoji se od 6 organizacija iz 4 zemlje. Baltički forum za okoliš – Njemačka (Baltic Environmental Forum Germany – BEF Germany) koordinira provedbu svih projektnih aktivnosti, Baltički forum za okoliš – Latvija (Baltic Environmental Forum Latvia – BEF Latvia) kontinuirano provodi sličan projekt u Latviji od 2002. godine i svoju stručnu podršku, znanje i praktična iskustva pruža svojim lokalnim projektnim partnerima. U Hrvatskoj su to Osječki zeleni u prvoj godini projekta i Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC Hrvatska (Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe – REC Country Office Croatia). U Makedoniji, lokalni partneri su Balkanska zaklada za održivi razvoj (Balkan Foundation for Sustainable Development) i REC Makedonija.

Sva 4 lokalna partnera raspolažu opsežnim iskustvom kontinuiranog djelovanja u području zaštite okoliša u svojim nacionalnim i regionalnim okvirima, pri čemu usko surađuju s lokalnim zajednicama unaprjeđujući znanje i svijest javnosti o okolišu.

Donatori projekta su:

Njemačka savezna agencija za okoliš - http://www.umweltbundesamt.de/

Njemačko savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost - http://www.bmu.de/

Europska Komisija – Opća uprava za okoliš - http://ec.europa.eu/dgs/environment/

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - http://www.fzoeu.hr

O projektu

Uzimajući u obzir iskustva iz prethodnog kruga pridruživanja Europskoj uniji koja su u novim zemljama članicama imala za neposrednu posljedicu niz promjena u radu regionalnih i lokalnih upravnih tijela, projekt se temelji na razmjeni uspješnih iskustava Latvije. Ta iskustva obuhvaćaju gotovo sve aspekte praktične primjene okolišne legislative Europske unije u novoj zemlji članici od 2002. godine do danas.

Projekt predviđa osposobljavanje stručnjaka u odabranim zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU i osiguravanje neophodnog praktičnog znanja i razumijevanja načela funkcioniranja Europske unije, kao i pravnih načela i okvira provedbe okolišne legislative predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.

Stoga, ciljevi projekta su:

 • Izgrađivanje kapaciteta lokalnih partnerskih organizacija za razumijevanje primjene EU okolišne legislative u nacionalnim okvirima; pripremanje radnih i informativnih materijala na hrvatskom i makedonskom jeziku, posebno prilagođenih potrebama lokalnih zajednica u Hrvatskoj i Makedoniji.
 • Jačanje lokalnih i regionalnih jedinica samouprave, pripremajući ih tako na buduće članstvo njihove zemlje u Europskoj uniji.
 • Pružanje ne samo općeg uvida u funkcioniranje složenog sustava EU, već i detaljnog uvida u odabrana tematska područja okolišne legislative, uz pružanje praktičnih informacije i primjera relevantnih na putu od pravne teorije do provedbene realnosti.

Projekt se provodi od veljače 2007. do srpnja 2009. godine i tijekom rečenog razdoblja provedene su sljedeće aktivnosti:

 • Trening za buduće trenere o općim pitanjima ustrojstva i funkcioniranja Europske unije;
 • Trening za buduće trenere na temu primjene europske legislative o gospodarenju otpadom i upravljanju vodama, sa specifičnim usmjerenjem na potrebe lokalne i regionalne
  samouprave;
 • Info-dani za predstavnike lokalne i regionalne samouprave;
 • Tematski seminari na odabrane teme iz primjene okolišnog zakonodavstva EU za predstavnike lokalne i regionalne samouprave;
 • Oblikovanje tematskih priručnika na hrvatskom i makedonskom jeziku za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Kome je namijenjen ovaj projekt ?

Projekt je namijenjen uposlenicima u tijelima lokalne i regionalne samouprave koji su angažirani na poslovima vezanim uz problematiku zaštite okoliša i srodnim tematskim područjima.

Treba naglasiti činjenicu kako pridruživanje Europskoj uniji ne znači samo šire mogućnosti trgovinske razmjene, putovanja, rada i sl. Pridruživanje Europskoj uniji istovremeno znači i ključne promjene u procesima rada administracije i to kroz veoma širok spektar zakonodavnih i provedbenih okvira.

Sve je izrazitija potreba raspolaganja mogućnošću brzog pristupa i obrade informacija, kao i dobre pripremljenosti za primjenu nove legislative.

Sudjelovanje na EU-info danima i tematskim seminarima idealan je način učenja o najvažnijim načelima funkcioniranja sustava EU i ulaska u diskusiju s kolegama iz zemalja članica EU koji su spremni podijeliti svoja znanja i iskustva s kolegama iz Hrvatske i Makedonije.

Kako se možete uključiti ?

Kontaktirajte lokalne projektne partnere u Hrvatskoj. Oni vam mogu pružiti sve potrebne detaljne informacije o događanjima u okviru ovog projekta.

Iskažite svoje interese i vaše specifične potrebe za dodatnim informacijama.

EU-Info dani

U Hrvatskoj:

 • 14. prosinca 2007., Zagreb
 • 12. veljače 2008., Varaždin
 • 14. ožujka 2008., Osijek
 • 12. veljače 2009., Pula
 • 03. srpnja 2009., Zadar

U Makedoniji:

 • 05. prosinca 2007. u Skopju
 • jesen 2008., proljeće 2009. u drugim regijama Makedonije

Tematski seminari

Tematski seminari u Hrvatskoj održani su tijekom 2008. i 2009. godine posebice se fokusirajući na problematiku gospodarenja otpadom i upravljanja vodama, koja će biti prezentirana na način primjeren lokalnim korisnicima projekta.

Podrška

Prilikom provedbe ovog projekta  projektni tim dobiva stručnu podršku i usko surađuje s:

“EU I ZAŠTITA OKOLIŠA – Upravljanje vodama na lokalnoj razini”
preuzmite dokument! - (E-Book)

“EU I ZAŠTITA OKOLIŠA – Gospodarenje otpadom na lokalnoj razini”
preuzmite dokument! - (E-Book)

EU I ZAŠTITA OKOLIŠA – Okolišna politika Europske Unije (E-book)
preuzmite dokument! - (E-Book)

Rezultati istraživanja - Znanje djelatnika u lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave u Hrvatskoj o ustroju i načinu funkcioniranja EU
preuzmite dokument! -

Tematski seminari:

EU INFO DANI - Primjena okolišnog zakonodavstva EU u Hrvatskoj -
preuzmite prezentacije! -

“Gospodarenje vodama na lokalnoj i regionalnoj razini” – Usklađivanje sa zahtjevima Europske Unije – 1. dio, Šibenik
-
 preuzmite prezentacije! -

“Gospodarenje vodama na lokalnoj i regionalnoj razini” – 2.dio, Krk
preuzmite prezentacije! -

“Gospodarenje otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini” – 1.dio, Krk
preuzmite prezentacije! -

“Gospodarenje otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini” – Usklađivanje sa zahtjevima Europske Unije – 2. dio, Zagreb
preuzmite prezentacije! -

Ovaj unos je objavljen u Projekti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.