Od Estonije do Hrvatske: Mjere uštede energije u stambenim objektima na lokalnoj razini u Srednjoj i Istočnoj Europi (INTENSE)


Specifični ciljevi:

INTENSE je uspostavljen kao mreža 28 partnera u 12 zemalja, između kojih je 11 novih članica EU (Latvija, Estonija, Litva, Mađarska, Slovačka, Češka, Slovenija,Hrvatska, Rumunjska, Bugarska, Njemačka, Poljska). www.intense-energy.eu

Osnovna motivacija za prijedlog projekta je rastuće tržište za nove zgrade u Srednjoj i Istočnoj Europi (SIE), kao rezultat rastuće ekonomije i želje ljudi za boljim uvjetima života, koje međutim, vode do povećanja potrošnje energije umjesto ušteda. Stoga, INTENSE namjerava:

  • pružiti pomoć u uspostavljanju i provođenju EU legislative (2006/32/EC and 2002/91/EC) u novim EU članicama;
  • integrirati energetsku učinkovitosti kao ključni element u gradskom planiranju u partnerskim općinama/gradovima;
  • odabrati najbolje prakse u smislu mjera energetske učinkovitosti zgradarstva, razvijati scenarije prilagodbe i provedbene smjernice.
  • procijeniti strukturu potrošnje, razvijati strategije podizanja svijesti javnosti i pripremiti programski alat za informiranje javnosti;
  • unaprijediti znanje i vještine različitih dionika kroz programe treninga i materijale koji su prilagođeni uvjetima u SIE i kroz direktne treninge;
  • razviti međunarodnu mrežu dionika iz starih i novih EU članica.

 

  • Opis projekta:

INTENSE se sastoji od 8 paketa aktivnosti (PA) sa slijedećim programom:

PA1: Upravljanje projektom.
PA2: Pregled i komparativna studija o uspostavljanju i provođenju zakonodavstva na lokalnoj razini, preporuke za sekundarno zakonodavstvo, standardi i tehnička pravila na lokalnoj razini, pregled institucionalnog ustroja kao smjernice za općine/gradove, nacionalni/međunarodni skupovi.
PA3: Iskustvo razmjene najboljih praksi – najbolja tehnološka rješenja, koncept prilagodbe, provedbeni poticaji; nacionalna/međunarodna događanja, studijsko putovanje u Njemačku.
PA4: Razvoj koncepata i provedba pilot aktivnosti u svakoj partnerskoj općini/gradu koja cilja na cjelovito planiranje mjera energetske učinkovitosti(planska, ne-tehnološka rješenja), nacionalna/međunarodna događanja, studijsko putovanje u Njemačku.
PA5: Procjena potreba za treningom u ciljnim općinama/gradovima, razvoj programa treninga, train-the trainers, test trening, priručnik.
PA6: Elaboracija strategije podizanja svijesti javnosti, procjena svijesti javnosti u starim članicama EU, istraživanje javnog mijenja u ciljnim zemljama, nacionalna/međunarodna događanja, programski alat za podizanje svijesti javnosti.
PA7: Širenje informacija o rezultatima projekta, kroz internet, medije, nacionalna događanja.
PA8: Zajedničko širenje informacija: sudjelovanje u IEE konferencijama, povećanje vidljivosti projekta i publikacija.

 

  • Glavni rezultati projekta:

Glavni rezultati INTENSE projekta će biti povećani kapacitet i kompetencija partnera i dionika koji se tiču informacija, strateškog planiranja i provedbe mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu na lokalnoj razini. Dugogodišnje iskustvo starih zemalja EU će biti prenešeno ciljnim zemljama i razvijeni prilagodbeni koncepti, primjeri najbolje prakse u planiranju stambenih objekata te najbolja tehnološka rješenja za lokalne uvjete.

Skup smjernica, informativnih materijala za javnost i obrazaca za trening biti će razvijeni za dalju upotrebu. Drugi rezultat je međunarodno umrežavanje 12 zemalja i različitih dionika na temu energetske učinkovitosti. Konačno, šira javnost će biti svjesnija potencijala za štednju energije u novim zgradama.

Glavni indikatori postignutih rezultata će biti: procijenjeni pravni nedostaci u lokalnom zakonodavstvu i preporuke koje su uzete u obzir, prilagodbeni koncepti za dogovorene najbolje prakse, planiranje integrirano u nove planove razvoja grada, povećani kapaciteti trenera i budućih poslovnih planova za iscrpno treniranje dionika i povećana svijest mjerena od strane javnog mijenja.

Ukupni budžet projekta:        3.230.805 EUR

Intelligent Energy Executive Agency financira 75 % ukupnog budžeta kroz IEE Call for Proposals 2007.

Projekt u Hrvatskoj imati će sinergiju sa UNDP projektom “Uklanjanje barijera za energetsku učinkovitost” u kojem se u pilot gradovima/općinama uspostavljaju uvjeti (planski, institucionalni i financijski) za provedbu mjera energetske učinkovitosti

Donator projekta: Program Inteligentna Energija Europe

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

INTENSE-factsheet

INTENSE publikacije:

Letak o projektu
Dvojezični rječnik pojmova – Energetska svojstva zgrada
Pasivno stanovanje za aktivne zajednice – priručnik za lokalnu samoupravu
Preporuke za provedbu EU direktiva na nacionalnoj i lokalnoj razini

SAVJETI ZA GRAĐANE:
Pametno s energijom
Niskoenergetske i pasivne kuće
Načela energetski učinkovitog planiranja
Grijanje doma pomoću obnovljivih izvora energije
Unaprijedite svoj dom-izolacija

1. nacionalna radionica

2. nacionalna radionica

3. nacionalni probni trening

Završni nacionalni događaj u povodu predstavljanja rezultata europskog projekta INTENSE

Ovaj unos je objavljen u Projekti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.