Naša zajednica, naša budućnost: Promicanje održivog razvoja u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj

Ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalne samouprave u Hrvatskoj za razvoj u 21om stoljeću, što vodi održivom ekonomskom razvoju, rješavanju socijalnih problema i održivoj upotrebi prirodnih resursa. U ovom projektu to će se postići:

·povećanjem svijesti o zaštiti okoliša i svijesti održivog razvoja u lokalnoj samoupravi kroz konzultacijske sastanke

·promicanjem planiranja u lokalnoj zajednici i razvojnog procesa Lokalne Agende 21 (LA21) u lokalnoj samoupravi i civilnom društvu u Hrvatskoj kroz radionice i publikaciju promotivnog materijala

Specifični ciljevi projekta su:

·uspostavljanje dijaloga lokalnih vlasti s građanima, lokalnim udrugama, obrazovnim institucijama, privatnim poslovnim sektorom i svim drugim zainteresiranim pojedincima i lokalnim organizacijama kroz nove ili jače službene i neslužbene veze

·povećanje svijesti javnosti i bolje širenje informacija o problemima zaštite okoliša/održivog razvoja i odgovarajućim održivim rješenjima u lokalnim zajednicama kroz interaktivne radionice, sastanke i edukacijski materijal (web stranice, brošure)

·lokalne vlasti se motiviraju da procjene i prilagode postojeće programe i strateško planiranje u skladu s problemima održivog razvoja u zajednici kroz postupne korake: zapošljavanje kadrova kvalificiranih za zaštitu okoliša, započinjanje planiranje djelovanja za okoliš, osiguravanje sredstava za provedbu konkretnih aktivnosti, itd.)

Trajanje projekta: siječanj 2005.- srpanj 2006.

Donator projekta: UK Environment for Europe Fund, Department for Food and Rural Affairs (DEFRA)
Prilog: 15.087
Valuta: GBP

Očekivani rezultati i utjecaj projekta:

·barem 3 općine/grada se obvezuju nastaviti planiranje zaštite okoliša/održivog razvoja u skladu s LA21 procesom i upoznate su s osnovnim koracima

·povećano znanje lokalnih vlasti i predstavnika civilnog društva o razvoju vizije zajednice (“kako želim da moja općina/grad izgleda za 20 godina?”); očekuje se da će bar 25 osoba u svakoj uključenoj lokalnoj zajednici biti obrazovano

·općine/gradovi koje sudjeluju razvijaju jače službene veze s raznim zainteresiranim stranama što će se mjeriti njihovim sudjelovanjem u različitim relevantnim aktivnostima, kao što su pomoć pri razvoju interaktivne web stranice lokalne vlasti, koorganizacija tematskih radionica o zaštiti okoliša itd.

·u barem jednoj općini/gradu lokalne vlasti se obvezuju zaposliti kadrove kvalificirane za zaštitu okoliša, (ako već ne postoje) i/ili razviti web stranicu za interakciju s građanima

·barem jedna općina/grad potpisuje Povelju iz Aalborga, i obvezuje se na razvoj LA21 u nadolazećem periodu i/ili započinje s razvojem LA21

·gdje je moguće, izvori sufinanciranja razvoja i provedbe LA21 u zajednici su prepoznati i aktivirani

Najvažnije aktivnosti i rezultati projekta Vremenski rokovi
prvi izvještaj projekta (REC Hrvatska identificira ciljne općine/gradove i izvještava o komunikaciji i konzultacijskim sastancima) srpanj 2005.
seminari i radionice provedeni u odabranim gradovima (Koprivnica, Hrvatska Kostajnica) studeni 2005. – lipanj 2006.
publikacija projekta (osnove planiranja okolišnog i održivog djelovanja u lokalnim zajednicama, najbolje prakse i iskustva u uključenim općinama/gradovima u projektu) srpanj 2006.
web stranica projekta siječanj 2006.
završni izvještaj projekta srpanj 2006.

Lokalna agenda 21 u Hrvatskoj


Local agenda 21 in Croatia

Ovaj unos je objavljen u Projekti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.