Ugljični otisak – trag odgovornosti

Većom energetskom učinkovitošću povećava se konkurentnost, odražava korporativna savjest i odgovornost te umanjuje prijetnja okolišu i životu na Zemlji. Želeći podići svijest javnosti i poslovnih subjekata o neposrednim utjecajima ljudskih aktivnosti na okoliš, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC Hrvatska), tvrtka SPONA komunikacije i Energetski institut „Hrvoje Požar“ pokrenuli su projekt Ugljični otisak – trag odgovornosti. To je prvi javni projekt u Hrvatskoj koji je inicirao  raspravu o utjecaju ukupnih ljudskih aktivnosti na kvalitetu okoliša i zdravlje ljudi, kako na razini pojedinca tako i na razini gospodarstva odnosno javnog sektora.

Vrijednost projekta prepoznala su mjerodavna državna tijela i institucije te ga podupiru Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora i Agencija za zaštitu okoliša. U sklopu projekta, 7. travnja 2011. održala se i Prva hrvatska konferencija Ugljični otisak  –  trag odgovornosti koja je okupila predstavnike gospodarstva i javne uprave s ciljem edukacije o mogućnostima smanjenja ugljičnog otiska u poslovanju, predstavljanja primjera dobre prakse te razmjene iskustava. Stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar prilagodit će hrvatskim prilikama metodologiju izračuna emisije CO2, na temelju IPCC metodologije za proračun emisije stakleničkih plinova razvijene pod okriljem Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Na temelju metodologije moći će se izračunati točan ugljični otisak tvrtki koje po jedinici proizvoda, po jedinici dobiti ili po jedinici utrošene energije emitiraju najmanje stakleničkih plinova, odnosno imaju najmanji ugljični otisak. Ti će pokazatelji biti podloga za dodjelu godišnje  Nagrade za najveći doprinos smanjenju ugljičnog otiska.


Ugljični otisak (Carbon footprint, CFP) mjera je utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš preko emisije stakleničkih plinova izražene u jedinicama ugljičnog dioksida – CO2. Izračun je korisna metoda prikaza utjecaja pojedinaca i organizacija na globalno zatopljenje i klimatske promjene. Pri mjerenju se uzimaju u obzir izravna emisija (iz potrošnje energije za potrebe kućanstva te korištenja različitih prijevoznih sredstava) i neizravna emisija (iz korištenja svih potrebnih proizvoda i usluga), a izražava se kilogramima ili tonama CO2. Ugljični je otisak usko povezan s korištenjem energije: što se energija efikasnije troši, to je manji ugljični otisak, odnosno emisija CO2. Tvrtke i institucije utječu na ukupno smanjenje ugiljčnog otiska i optimizacijom procesa te suradnjom s dobavljačima i partnerima koji posluju u skladu s načelima održivog razvoja.

 

Ovaj unos je objavljen u Projekti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.